ĐỘI HÌNH

ĐỘI HÌNH

MANAGER TEAM

NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM

Office Manager

NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Finance Manager

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

SERVICE TEAM

LÊ THẮNG

Service Manager

LÊ THẮNG

LÊ QUỐC CƯỜNG

Technician

LÊ QUỐC CƯỜNG

NGUYỄN VĂN HIỆP

Technician

NGUYỄN VĂN HIỆP

TRẦN PHƯƠNG KHẢI

Technician

TRẦN PHƯƠNG KHẢI

VŨ ĐỨC TUẤN KHANH

Technician

VŨ ĐỨC TUẤN KHANH

NGUYỄN LÊ DUY ANH

Technician

NGUYỄN LÊ DUY ANH

VÕ NGỌC THỦY TIÊN

Service Consultant

VÕ NGỌC THỦY TIÊN

NGUYỄN MINH PHƯƠNG NAM

Service Consultant

NGUYỄN MINH PHƯƠNG NAM

VĂN TRỌNG NGHĨA

Service Consultant

VĂN TRỌNG NGHĨA

NGUYỄN VĂN HẢI

Driver

NGUYỄN VĂN HẢI

LÊ NHẤT DUY

Technician Assistant

LÊ NHẤT DUY

NGUYỄN HOÀNG LONG

Technician Assistant

NGUYỄN HOÀNG LONG

TRẦN GIA BẢO

Technician Assistant

TRẦN GIA BẢO

TRẦN GIA LONG

Technician Assistant

TRẦN GIA LONG

THÁI TRƯỜNG THỊNH

Technician Assistant

THÁI TRƯỜNG THỊNH

ĐỖ TẤN LẬP

Technician Assistant

ĐỖ TẤN LẬP

NGUYỄN ĐĂNG QUANG

Technician Assistant

NGUYỄN ĐĂNG QUANG

SALE TEAM

LÊ THỊ HIỀN TRANG

Receptionist & Sale Admin

LÊ THỊ HIỀN TRANG

DƯƠNG QUANG VINH

Finance and Insurance Consultant

DƯƠNG QUANG VINH

NGUYỄN VĂN KHÔI

Sales Executive

NGUYỄN VĂN KHÔI

LÊ NGUYỄN QUANG THỊNH

Sales Executive

LÊ NGUYỄN QUANG THỊNH

NGUYỄN ĐẶNG CAO KỲ

Sales Executive

NGUYỄN ĐẶNG CAO KỲ

HUỲNH MINH TIẾN

Sales Executive

HUỲNH MINH TIẾN

LÊ HOÀNG QUÂN

Sales Executive

LÊ HOÀNG QUÂN

NGUYỄN VIỆT HÙNG

Sales Executive

NGUYỄN VIỆT HÙNG

TRẦN THỊ NAM PHƯƠNG

Sales Executive

TRẦN THỊ NAM PHƯƠNG

NGUYỄN CHÍ THÀNH

Sales Executive

NGUYỄN CHÍ THÀNH

NGUYỄN MINH VŨ

Sales Executive

NGUYỄN MINH VŨ

MERCHANDISE TEAM

TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THI

Merchandise Sales Regional Supervisor

TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THI

PHẠM NGUYỄN NGỌC LINH

Merchandise Sales

PHẠM NGUYỄN NGỌC LINH

VŨ HOÀNG NHƯ Ý

Merchandise Sales

VŨ HOÀNG NHƯ Ý

P&A TEAM

PHẠM PHƯỚC PHONG

Harley-Davidson Parts & Accessories Manager

PHẠM PHƯỚC PHONG

TRƯƠNG VŨ HỒNG PHÚ

Storeman

TRƯƠNG VŨ HỒNG PHÚ

BÙI QUỐC ĐẠT

Parts Consultant

BÙI QUỐC ĐẠT


Hiện nay, chúng tôi đang tìm kiếm những người anh em có cùng đam mê và suy nghĩ. Nếu đó là bạn và bạn mong muốn làm việc cùng chúng tôi, xin vui lòng liên hệ