Our locations

Harley-Davidson® of Saigon, Hanoi, Danang
800 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Tin tức & Khuyến mại mới nhất

tìm kiếm

Xe có sẵn

2021 IRON 883

2021 IRON 883

409.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2021
 • Màu sắc: Snake Venom
Tìm hiểu thêm
2021 SPORT GLIDE

2021 SPORT GLIDE

696.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2021
 • Màu sắc: Vivid Black
Tìm hiểu thêm
2021 ROAD GLIDE SPECIAL

2021 ROAD GLIDE SPECIAL

965.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2021
 • Màu sắc: Vivid Black
Tìm hiểu thêm
2021 IRON 883

2021 IRON 883

389.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2021
 • Màu sắc: Black Denim
Tìm hiểu thêm
2021 IRON 883

2021 IRON 883

389.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2021
 • Màu sắc: River Rock Gray Denim
Tìm hiểu thêm
2021 IRON 883

2021 IRON 883

389.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2021
 • Màu sắc: Deadwood Green
Tìm hiểu thêm
2021 FORTY-EIGHT

2021 FORTY-EIGHT

494.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2021
 • Màu sắc: Billiard Teal
Tìm hiểu thêm
2021 FORTY-EIGHT

2021 FORTY-EIGHT

494.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2021
 • Màu sắc: Midnight Crimson
Tìm hiểu thêm
2021 FAT BOB 114

2021 FAT BOB 114

696.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2021
 • Màu sắc: Vivid Black
Tìm hiểu thêm
2020 ROAD GLIDE SPECIAL

2020 ROAD GLIDE SPECIAL

1.079.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2020
 • Màu sắc: River Rock Gray
Tìm hiểu thêm
2020 HERITAGE CLASSIC 114

2020 HERITAGE CLASSIC 114

829.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2020
 • Màu sắc: Scorched Orange/Silver Flux
Tìm hiểu thêm
2020 SUPERLOW

2020 SUPERLOW

356.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2020
 • Màu sắc: Vivid Black
Tìm hiểu thêm
2020 STREET GLIDE SPECIAL

2020 STREET GLIDE SPECIAL

1.059.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2020
 • Màu sắc: Vivid Black
Tìm hiểu thêm
2020 FAT BOY 114

2020 FAT BOY 114

799.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2020
 • Màu sắc: River Rock Gray/Vivid Black
Tìm hiểu thêm
2020 IRON 1200

2020 IRON 1200

459.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2020
 • Màu sắc: Billiard Blue
Tìm hiểu thêm
2020 HERITAGE CLASSIC 114

2020 HERITAGE CLASSIC 114

799.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2020
 • Màu sắc: Billiard Burgundy
Tìm hiểu thêm
2020 SPORT GLIDE

2020 SPORT GLIDE

699.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2020
 • Màu sắc: Midnight Blue
Tìm hiểu thêm
2020 ELECTRA GLIDE STANDARD

2020 ELECTRA GLIDE STANDARD

999.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2020
 • Màu sắc: Vivid Black
Tìm hiểu thêm