Harley-Davidson® of Saigon, Hanoi, Danang
800 Nguyen Van Linh, Tan Phu ward, District 7, Ho Chi Minh

Các sự kiện

CHRISTMAS RIDE 2019 - HÀNH TRÌNH CHIA SẺ YÊU THƯƠNG

CHRISTMAS RIDE 2019 - HÀNH TRÌNH CHIA SẺ YÊU THƯƠNG

This event is on now

Năm nay, Christmas Ride 2019 sẽ hướng về thành phố Đà Lạt và các huyện lân cận, nhằm mang lại mùa Giáng sinh ấm áp cho hơn 600 trẻ em nghèo & mồ côi tại 2 mái ấm và 1 trường tiểu học. Chúng tôi kêu gọi sự chung tay, góp sức của những tấm lòng nhân đạo qua 2 hình thức: Hiện vật và hiện kim.

Tìm hiểu thêm

Tin tức & Khuyến mại mới nhất

tìm kiếm

HÀNG TỒN KHO

2020 SPORT GLIDE

2020 SPORT GLIDE

689.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2020
 • Màu sắc: Vivid Black
Tìm hiểu thêm
2020 SPORT GLIDE

2020 SPORT GLIDE

699.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2020
 • Màu sắc: Midnight Blue
Tìm hiểu thêm
2020 ROADSTER

2020 ROADSTER

489.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2020
 • Màu sắc: Stone Washed White Pearl
Tìm hiểu thêm
2020 ROADSTER

2020 ROADSTER

489.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2020
 • Màu sắc: Performance Orange
Tìm hiểu thêm
2020 ROADSTER

2020 ROADSTER

489.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2020
 • Màu sắc: Black Denim
Tìm hiểu thêm
2020 ROADSTER

2020 ROADSTER

479.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2020
 • Màu sắc: Vivid Black
Tìm hiểu thêm
2020 ROAD KING

2020 ROAD KING

919.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2020
 • Màu sắc: Stone Washed White Pearl
Tìm hiểu thêm
2020 ROAD KING

2020 ROAD KING

959.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2020
 • Màu sắc: Stiletto Red
Tìm hiểu thêm
2020 LOW RIDER

2020 LOW RIDER

620.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2020
 • Màu sắc: Billiard Blue
Tìm hiểu thêm
2020 LOW RIDER

2020 LOW RIDER

610.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2020
 • Màu sắc: Vivid Black
Tìm hiểu thêm
2020 IRON 883

2020 IRON 883

386.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2020
 • Màu sắc: River Rock Gray
Tìm hiểu thêm
2020 IRON 883

2020 IRON 883

386.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2020
 • Màu sắc: Black Denim
Tìm hiểu thêm
2020 FAT BOY 114

2020 FAT BOY 114

789.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2020
 • Màu sắc: Barracuda Silver
Tìm hiểu thêm
2020 FAT BOY 114

2020 FAT BOY 114

799.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2020
 • Màu sắc: Barracuda Silver Denim/Black Denim
Tìm hiểu thêm
2020 BREAKOUT 114

2020 BREAKOUT 114

779.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2020
 • Màu sắc: Barracuda Silver
Tìm hiểu thêm
2019 FXDR 114

2019 FXDR 114

799.500.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2019
 • Màu sắc: Vivid Black
Tìm hiểu thêm
2019 FAT BOB 114

2019 FAT BOB 114

679.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2019
 • Màu sắc: Vivid Black
Tìm hiểu thêm
2020 1200 CUSTOM

2020 1200 CUSTOM

478.000.000
 • Điều kiện: Xe mới
 • Năm: 2020
 • Màu sắc: Billiard Red/Vivid Black
Tìm hiểu thêm